Ambulante begeleiding PO & VO

Ambulantebegeleiding

Veelal is het voor school niet mogelijk om de nodige individuele ondersteuning zelf te bieden. Afhankelijk van de hulpvraag is de begeleiding gericht op het leerinhoudelijke aspect of juist het gedrag. De ene leerling heeft bijvoorbeeld moeite met het leren in de groep of heeft ondersteuning nodig bij het verwerken van opdrachten. Een andere leerling heeft weer problemen in de vrije situaties zoals in de pauze of bij de gymles.

Het doel van ambulante begeleiding is om de leerling op eigen wijze (weer) mee te laten doen aan onderwijs. In de startperiode is de begeleiding intensief en het liefst in de groep. Als het nodig is, krijgt de leerling begeleiding buiten de klas in een aparte ruimte.

Bij sommige leerlingen gaat het om een kortdurend traject. Hierbij is het streven dat de leerling weer moeiteloos deel uitmaakt van de klas, zodat ambulante begeleiding niet meer nodig is. Bij andere leerlingen kan het om jarenlange ondersteuning gaan. Naast het ondersteunen van de leerling, is ook het ontlasten van de leerkracht een belangrijk doel.

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering

Voorbeelden van ambulante begeleiding: