Sociaal Kabaal

Sociaal Kabaal

Sociaal Kabaal (spel van De Spreekhoorn) gebruik ik om kinderen spelenderwijs te laten oefenen met sociale en communicatieve vaardigheden.

Middels het bordspel wordt er gewerkt aan diverse opdrachten die in het teken staan van de volgende onderwerpen:

  • gespreksvaardigheden: oogcontact, houding, mimiek, gelaatgerichtheid en beurtgedrag
  • durven/leren spreken in een groep
  • gevoelens herkennen en benoemen
  • mening geven en beargumenteren
  • complimenten geven en ontvangen
  • opkomen voor jezelf
  • omgaan met plagen en pesten