Kernvisie methode

Kernvisie methode

Leren rekenen kan gezien worden als een opeenstapeling van kennis en vaardigheden. Dit is gevisualiseerd in het Bareka rekenmuurtje.

Samen met een leerling bekijk ik haar rekenmuurtje. Ze geeft aan dat ze nog moeite heeft met getalbegrip tot 10.000 en 100.000. Ze weet niet hoe ze de getallen uit moet spreken en er mee rekenen lukt al helemaal niet. Ze wil er niet eens aan beginnen.

Toch lukt het mij om de leerling binnen 3 minuten een getal als 877.760.808.991 uit te laten spreken. Ook kan de leerling daarna dit soort grote getallen optellen en aftrekken.

Hoe?

Ik maak gebruik van de Kernvisie methode.

"Het is niet een kwestie van het niet kunnen, maar van weet ik het wel of niet. Als je het weet ,dan wordt het eenvoudig. Maar als je het niet weet, dan wordt het moeilijk, omdat je moet zoeken in je hoofd"

Met het inzicht in het getalbegrip van 10.000 en 100.000 zit het wel goed bij deze leerling!