Specialist hoogbegaafdheid

Specialist hoogbegaafdheid

Als specialist hoogbegaafdheid ondersteun ik leerkrachten, door met hen mee te kijken en mee te denken over het onderwijs. Daarnaast coach ik leerlingen individueel en soms in kleine groepjes. Bijvoorbeeld op het sociaal emotionele gebied of meer op het gebied van mindset of de executieve vaardigheden. Samen met de leerkracht zorg ik er zo voor dat er wordt gekeken naar wat het beste past bij de groep en bij het individuele kind.

Bos onderwijs

Begeleiding passend onderwijs

  • coaching
  • ontwikkeling
  • ondersteuning
  • professionalisering

Enkele voorbeelden van specialistische hulp: